تهران

تهران – ولیعصر – بازار بزرگ لباس ایران

۷۸ ۷۸ ۷۷۷ ۰۲۱

دوشنبه – یکشنبه 10 صبح – 10 بعد از ظهر.

مشهد

خیابان تاج، جنب چهارراه مولوی

۴۳ ۳۳ ۷۷۷ ۰۵۱

دوشنبه – یکشنبه 10 صبح – 10 بعد از ظهر.